#ETYMO, #expression, #uitdrukking

Prendre des mesures draconniennes / Draconische maatregelen treffen

Origine : Dracon, juriste grec à Athène au VII° siècle qui punissait tout crime par la peine de mort.
Oorsprong : Dracon, zeer streng Atheens wetgever in de VII°eeuw. Tijdens zijn ambt kreeg elk misdrijf de doodstraf als gevolg.

Popular posts from this blog

I love my job !