Posts

Showing posts from November, 2013

#expression #uitdrukking

Tuer un âne à coup de figues (faire durer quelque chose trop longtemps) (Een ezel doden met vijgen) = Van eeuwigheid tot 'amen' duren (iets te lang laten duren) (Durer d'une éternité à amen)