#ETYMO, #expression, #uitdrukking

La poitrine : avoir quelque chose sur le coeur, en travers de la gorge, l'estomac noué, le coeur lourd, la gorge serrée, en avoir gros sur la patate...
De borstkas : iets op zijn lever hebben, een krop in de keel hebben, ergens mee in de maag hebben zitten, iets op het maag hebben liggen...

Popular posts from this blog

I love my job !