Expressio - Lamoriniere .COMmunication - English > Français & Nederlands > Français

Être dos au mur
Orig. sportive - en escrime : obligation d’avancer pour continuer le duel (Devoir faire face).

Met de rug tegen de muur staan 
Sportieve oorsprong - in het schermen: de verplichting om op te rukken om het duel voort te zetten (Het hoofd moeten bieden aan).


Popular posts from this blog

I love my job !