#ETYMO, #expression, #uitdrukking : en son for intérieur, in zijn hart

En son for intérieur
(In het geheim van zijn geweten)
=  
In zijn hart
(Dans son coeur)

FR
=> L’ancien terme "for" nous vient du latin "forum", et désignait au XVIIe la juridiction de l’Église. Se distinguait alors le for intérieur (ce qui relevait de la confession et des pénitences) du for extérieur (qui relevait des tribunaux ecclésiastiques).
Le sens évolua au XVIIIe siècle. Le for intérieur s’appliqua alors au jugement de la conscience et à la conscience elle-même, et le for extérieur au jugement de la société.
=> "For" is afkomstig van het latijnse "Forum", de rechtsbevoegdheid van de kerk. Vóór de scheiding van kerk en staat, maakte men een verschil tussen innerlijke geweten (biecht) en uiterlijk geweten (geestelijke rechtbank).
In de XVIIIe eeuw is de betekenis veranderd en werd innerlijk geweten 'de beoordeling van het geweten', en uiterlijk geweten 'de beoordeling van de maatschappij'.

Popular posts from this blog

I love my job !