Posts

Showing posts from November, 2012

#ETYMO, #expression, #uitdrukking

Dat kost een arm en een been. (Cela coûte un bras et une jambe) = Ça coûte les yeux de la tête. (Dat kost de ogen uit het hoofd)

#ETYMO, #expression, #uitdrukking

Het vriest de stenen uit de grond (Il gèle à sortir les pierres du sol) = Il gèle à pierre fendre (Het vriest zo hard dat een steen zou barsten)